Byggnadsställningar för takarbete

Att arbeta på taket eller skorstenen kan vara komplicerat, varierat och tyvärr också farligt. Av denna anledning är det värt att installera en lämplig ställning före byggnadsarbetet, vilket i hög grad underlättar genomförandet.
Den skorstensbyggnadsställning, är ett oumbärligt hjälpmedel för professionella hantverkare som sotare eller takläggare i Stockholm.

Byggnadsställningen till stor hjälpl?

Konstruktionerna garanterar ett bra grepp för arbetarna och kan vanligtvis – med hjälp av speciellt installerade lyftplattformar och en byggnadsställning – transportera vissa laster som verktyg, byggnadsmaterial eller hantverkaren själv upp eller ner.
Vidare erbjuder byggnadsställningen perfekt åtkomst till alla delar av taket. Ofta varianter, såsom gaveltak, kan lättare bearbetas med professionella takställningar, eftersom plattformens lutningsvinkel kan justeras individuellt. En annan viktig applikation är säkerheten för personer som går förbi för att skydda dem från fallande verktyg.

Olika typer av byggnadsställningar

Olika ställningar finns också för det olika takarbetet. De mest kända versionerna inkluderar:

Tak säkerhet
Den taket säkerhetsställningen är en så kallad skyddsbyggnadsställning och är huvudsakligen fäst vid sluttande tak för säkerheten för de hantverkarna.

Takställningsställningar
Med dessa byggnadsställningar är ett stabilt nät eller rutnät en del av strukturen för att skydda arbetare och förbipasserande.

Beroende på applikation kan en skorstenram justeras individuellt, vilket gör att du kan uppmärksamma takets lutning när du installerar det. Byggnadsställningen kan också skilja sig på materialet. Medan de flesta moderna modeller är gjorda av aluminium, som är lätt att fästa på grund av sin lätta vikt och bara knappt spänner takkonstruktionen, finns också varianter tillverkade av andra metaller.

Som regel är två stegar som är skruvade på taket en del av konstruktionen av en taket. Antalet ledare kan dock ofta variera.