Fasadställningar

Visste du att varje anställd som arbetar på en fasad ställning har en skyldighet att samarbeta för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen? Varje ställningsanvändare bör instrueras om hur man använder ställningen.
Om du observerar följande sju punkter, kan du ta hand om dig själv och andra ställningar som är säkra.

  • Innan du går in i ställningen ska du kontrollera att varje byggnadsskikt som bearbetas har ett tredelat sidoskydd. Detta består av en tåplatta, räcke och mellanliggande spar. Se också till att alla åtkomstluckor är stängda och att det inte finns några risker för resan på byggnadsställningen.
  • Undvik att flera anställda arbetar ovanpå varandra på flera ställningsnivåer. Det finns en ökad risk för olyckor på grund av fallande föremål.
  • Fasadställningen får endast klättras med de angivna trappstegen som trapptornet eller inre stegar. Det är förbjudet att hoppa på byggnadsställningen och från ställningen till marken.
  • Var uppmärksam på bärkapaciteten för de använda ställningsgolven. Placera endast material som också garanterar bärkapaciteten och lämnar en tillräckligt bred passage.
  • Inga föremål får kastas från fasadställningen.
  • Inga förändringar av ställningen får göras medan ställningen används, till exempel att ta bort förankringar, byggnadsställningar eller sidoskyddskomponenter eller installera avfallsrännor.
  • Om defekter i ställningen upptäcks ska du informera byggnadsställartillverkaren eller handledaren omedelbart.