Uppmärksamma detta med rullande byggställningar

När du använder byggnadsställningar bör du vara uppmärksam på några punkter, så att du kan garantera din säkerhet och de människor som arbetar med dig. Så att du också tänker på allt har vi skapat en liten checklista.

  • Montera bara den mobila ställningen enligt tillhörande monterings- och användningsinstruktioner.
  • Området som du ska stå på måste vara plant och ha en fast yta.
  • Lås hjulen på ställningen innan du använder dem.
  • Uppstigningen bör bara ske på insidan av scenen.
  • Arbeta aldrig på byggnadsställningen utan tredelat sidoskydd
  • Skjut inte dig mot sidoskyddet under arbetet.
  • Rullställningen ska endast flyttas i längdriktningen så att den inte välter.
  • Ingen borde vara på det när han flyttar byggnadsställningen.
  • Säkra lösa delar mot att falla innan du flyttar ställningen.
  • Observera möjliga stöd eller ballast.

Vi har byggställningar i Stockholm som är redo för uthyrning.